Úvod | Česky | English |
headermain

Systém ATEAS Security může být díky svým vlastnostem efektivně nasazován od malých až po velmi rozsáhlé bezpečnostní systémy. Díky pokročilým technologiím, schopnosti využít vestavěné inteligence kamer a velmi pokročilému událostnímu řízení lze jak u malého tak u velkých kamerových systémů významně zvýšit efektivitu celého bezpečnostního systému díky eliminaci hlavních faktorů neefektivnosti jako je selhávání lidského faktoru při kamerovém dohledu.

Malé kamerové systémy
small

Za malé kamerové systémy považujeme systémy do maximálně 32 kamer, u kterých je kamerový dohled, pořizování záznamu a řízení událostí obvykle koncentrováno na jeden počítač s možností oddělení až dvou dohledových pracovišť na samostatné počítače. Odpovídajícím produktem pro malé kamerové systémy je edice ATEAS Security HOME a PROFESSIONAL LIGHT A.

Více...

Střední kamerové systémy
midsized

Střední kamerové systémy mohou začínat již od 4 kamer v systému, horní hranice je obvykle 64 kamer. Pro střední kamerové systémy je typická architektura klient - server. Dohledové funkce a přístup k záznamu a událostem je možné realizovat z libovolného klientského počítače v lokální síti nebo v internetu. Odpovídající edicí produktu je ATEAS Security PROFESSIONAL LIGHT B nebo PROFESSIONAL.

Více...

Velké kamerové systémy
big

Za velké kamerové systémy lze považovat systémy obyvkle od 32 kamer, kde je na podporu systému systému nasazeno 2 a více kamerových serverů provádějících záznam a řízení událostí. Horní hranice počtu kamer se obykle pohybuje v řádech desítek tisíc, počet serverů v jednom systému v řádech tisíců. Počet klientů je neomezený, odpovídající edicí je ATEAS Security UNLIMITED.

Více...

Distribuované kamerové systémy
big

Distribuované systémy jsou specifickým případem rozsáhlých kamerových systémů s nutností centrálního řízení událostí, kde je třeba do systému připojit velké množství kamer z míst, která buď jsou nebo nejsou vybavena serverem pro záznam a vyhodnocování událostí. Horní hranice kamer ani připojitelných klientů není omezena. Odpovídající edicí produktu je ATEAS Security UNLIMITED.

Více...

Zprávy

ATEAS 5.1.0 - AI forenzní vyhledávání a mnohem více - stáhnout.

ATEAS 5.0.4 - další nové AI funkce k dispozici - stáhnout.

ATEAS 5.0.3 - nová neuronová síť s dynamickým popisem scény - stáhnout.

ATEAS 5.0.2 - první neuronová síť v ATEASu, umělá inteligence a další změny - stáhnout.

ATEAS 5 - Android TV, cloudový režim, integrovaný upgrade a desítky dalších novinek - stáhnout.

ATEAS 4.8 - Výkonná platforma nyní ještě výkonnější s podporou CUDA - vyzkoušet.